Algemeen: 088 - 054 0500
Calamiteiten 24/7: 06 - 235 53 645

Werken bij Eresdé

Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vier weken vakantie per jaar. Wie vijf dagen per week werkt heeft dus recht op ten minste (4 x 5 =) 20 vakantiedagen. Wie in deeltijd werkt heeft naar rato recht op vakantiedagen. Een werknemer die bijvoorbeeld drie dagen per week werkt heeft recht op 3/5 x 20 = 12 wettelijke vakantiedagen.
Bij de meeste werkgevers hebben werknemers recht op meer dan 20 vakantiedagen. Binnen de CAO in het schoonmaak en Glazenwassersbedrijf heeft u recht op 26 vakantiedagen. Alle dagen die een werknemer extra, dus bovenop de wettelijke 20 dagen krijgt, zijn de 'bovenwettelijke' vakantiedagen.

 

 

Maar wat is nu eigenlijk de bedoeling van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Uiteraard is al het verlof bedoeld om op te nemen. Het is voor een werknemer heel gezond en verstandig om zo nu en dan even niet te werken en uit te rusten. Eresdé streeft er dan ook naar om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om, in ieder geval het wettelijke verlof ook daadwerkelijk op te kunnen nemen. Wij kunnen u als werkgever conform de CAO verplichten om in ieder geval drie weken per jaar verlof op te nemen. Dit doen wij uiteraard niet om mensen te pesten maar alleen uit belang van de gezondheid van de medewerkers.

 

Wanneer vervallen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen?

U kunt uw verlofdagen niet oneindig opsparen. Op een bepaald moment zal uw verlof volgens de wet komen te vervallen. Wettelijke verlofdagen kunnen maximaal 1 jaar na het eindigen van het kalenderjaar worden behouden. Stel; u heeft 40 wettelijke verlofuren in een jaar opgebouwd. U neemt slechts een gedeelte van deze uren op en neemt het restant mee naar het volgend jaar. Het is dan verstandig om deze restant uren binnen dat jaar op te nemen want anders komen ze te vervallen. De bovenwettelijke verlofuren kunt u 5 jaar behouden en komen daarna te vervallen.

 

Ik heb nog veel verlofuren openstaan wat nu?

Bekijk voor uzelf of u nog verlof gepland heeft staan. Het kan zijn dat u op dit moment nog veel uren heeft staan maar u reeds voor de volgende maand 3 weken verlof gepland heeft staan. Geen probleem dus. Heeft u echter veel verlof openstaan ga dan met uw leidinggevende in overleg over de mogelijkheden. Het zou immers zonde zijn als uw verlofdagen zouden komen te vervallen! U kunt uw verlofsaldo terugvinden op uw loonstrook waarbij u bij eventuele vragen ook kunt bellen of mailen (salarisadministratie@eresde.nl) naar onze salarisadministratie.

 

Ik wil 6 weken op vakantie. Mag en kan dit?

Iedere werknemer van Eresdé heeft per jaar recht op 26 vakantiedagen. Voor de werknemer die in deeltijd werkt, geldt dit uiteraard naar rato. Een werknemer kan desgewenst 15 werkdagen/diensten aaneengesloten vakantiedagen opnemen. Indien de bedrijfsomstandigheden op uw project het toelaten dan kan een werknemer desgewenst éénmaal per twee jaar 30 werkdagen/ diensten aaneengesloten vakantiedagen opnemen. Concreet kunt u dus maximaal éénmaal per twee jaar 6 weken aaneengesloten vakantie opnemen. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken dan is het verstandig om dit zo vroeg mogelijk bij uw leidinggevende aan te geven.

 

Mijn collega's hebben post van Eresdé ontvangen en ik niet. Hoe kan dit?

Iedereen van Eresdé wordt gelijk behandeld. Wellicht is de post niet naar iedereen verzonden of klopt er iets niet in uw adresgegevens. Om het zeker te weten verzoeken we u te bellen naar het hoofdkantoor te Harlingen.

 

Ik ben ziek. Aan welke regels moet ik mij houden?

Indien u te ziek bent om te werken dan moet u zich vòòr aanvang werk ziek melden bij uw leidinggevende en voor 10:00 uur bij de arbodienst tel. 050-317 65 33.

 

Ik heb een vertrouwelijk probleem waar ik niet met mijn leidinggevende of collega's over kan praten. Kan ik bij iemand van Eresdé terecht?

Eresdé heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die u geheel vrijblijvend en vertrouwelijk kan spreken. Alle gesprekken blijven tussen u en de vertrouwenspersoon. U kunt bij deze persoon ook terecht voor klachtenregeling en psychosociale arbeidsbelasting alsmede de gedragscode hiervan. U kunt bellen naar het hoofdkantoor van Eresdé om doorverbonden te worden naar Rianne van der Wal.

 

Ik heb kopieën van loonstrook of arbeidsovereenkomst nodig. Hoe kan ik deze opvragen?

In principe worden loonstroken, brieven en contracten eenmalig aan de medewekers verstrekt. Indien u onverhoopt een belangrijk stuk bent verloren dan kunt u contact opnemen met de receptie van Eresdé en een verzoek indienen. U dient er rekening mee te houden dat kosten verbonden zijn aan het opvragen van de kopieën. Wij willen iedereen dan ook verzoeken om vooral loonstroken en corrspondentiestukken goed te bewaren. Ze lijken nu wellicht niet belangrijk maar kunnen in een latere fase noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering bij het UWV.

 

 

Volgens mij klopt mijn loon niet. Waar kan ik terecht?
Op uw loonstrook staat aangegeven wanneer u naar Eresdé kunt bellen om uw loonvraag te stellen. Meestal is dit de dinsdag na de uitbetalingsweek. Indien u niet in de gelegenheid bent om die bewuste dag te bellen of indien u uw vraag nu al wil stellen dan kunt u tevens een mail verzenden naar: salarisadministratie@eresde.nl

 

 

Kan ik via Eresdé een opleiding volgen?

Binnen de schoonmaakbranche kunt u diverse opleidingen volgen. Eresdé  stelt haar medewerkers dan ook geregeld in de gelegenheid om opleidingen te volgen. Zo kunnen alle medewerkers in ieder geval een basis opleiding schoonmaker/ster volgen. Indien u meer informatie wil over het volgen van een opleiding en de voorwaarden hiervoor dan kunt u contact opnemen met afdeling personeelszaken tel. 088-054 0500.

 

Heeft Eresdé een collectieve verzekering voor ziektekosten?

Nee.

 

Hoe is mijn uurloon tot standgekomen?

Gedurende de eerste 12 maanden (inleerperiode) van het dienstverband bedraagt het basisuurloon voor werknemers van 22 jaar en ouder 85% van het hoogste uurloon in de loongroep. Voor meer info zie www.ras.nl